ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน 10วัน 7คืน (SV)

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน 10วัน 7คืน (SV)

เที่ยวเยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน 10วัน 7คืน ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บวร์ก สวนมิราเบิล บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเกรไทเดร้ หลังคาทองคำ ซานต้ามาดดาเลน่า โบลชาโน ทะเลสาบบรายเอียช ทะเลสาบมิซูริน่า คอร์ติน่า ดัมเปซโข่ เวนิส จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก ฟลอเรนซ์ หอเอนปีซ่า ชิงเกว แตร์เร มหาวิหารดูโอโม มิลาน


ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ไฮไลท์สุดว้าว โรแมนติกแบบตะโกน 10วัน 7คืน (SV)
รหัสทัวร์
VWDE_SV00001
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alsaudiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินเจดดาห์ - สนามบินมิวนิค - มิวนิค (เยอรมนี) - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • วันที่

  3

  ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ (ออสเตรีย) - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบิล - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเกรไทเดร้
 • วันที่

  4

  อินส์บรุค - หลังคาทองคำ - แม่น้ำอินส์ - ซานต้ามาดดาเลน่า (อิตาลี) - โบลซาโน
 • วันที่

  5

  ทะเลสาบบรายเอียซ - ทะเลสาบมิซูริน่า - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - เวนิส เมสเตร้
 • วันที่

  6

  เวนิส - สะพานถอนหายใจ - มหาวิหารซานมาร์โก (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก - หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค
 • วันที่

  7

  ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า
 • วันที่

  8

  ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) - หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - เลวานโต้ - เจนัว - จตุรัส Piazza De Ferrari - บ้านโคลัมบัส
 • วันที่

  9

  มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) - สนามบินมิลาน
 • วันที่

  10

  สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

09 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
79,999
เด็กมีเตียง
79,999
เด็กไม่มีเตียง
79,999
พักเดี่ยว
21,000
เด็กทารก
27,900
จอยแลนด์
59,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,999
เด็กมีเตียง
79,999
เด็กไม่มีเตียง
79,999
พักเดี่ยว
21,000
เด็กทารก
27,900
จอยแลนด์
59,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 79,999 79,999 79,999 21,000 27,900 59,900 25
21 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 79,999 79,999 79,999 21,000 27,900 59,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน