ทัวร์จีน หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเขื่อนสามผา หนึ่งเดียวในโลก เขาประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เส้นทาง 99 โค้ง ทางเดินกระจกใสเลียบหน้าผา บันไดเลื่อนทะลุภูเขา ลิฟท์แก้วไป่หลง


ทัวร์จีน หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)
รหัสทัวร์
MTWCN_QW00023
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มิ.ย. 67 - 01 ม.ค. 68
เดินทางโดย
alqingdaoairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
20,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชาง
 • วันที่

  2

  ล่องเรือชมเขื่อนสามผา–บ้านเกิดกวี ชวีหยวน–สวนดอกท้อ-เมืองฉางเต๋อ
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย-ออฟชั่นไกด์ขายสะพานกระจกข้ามเขาแกรนด์คอนยอน - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นนอนในเมืองเก่าโบราณฝูหรงเจิ้น เต็มอิ่มแสงสี ยามค่ำคืน
 • วันที่

  4

  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น–จางเจียเจี้ย –เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าขึ้นลง ประตูสวรรค์ บันไดเลื่อนทะลุเขา-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ออฟชั่นไกด์ขาย โชว์จิ้งจอกขาว
 • วันที่

  5

  เมืองจางเจียเจี้ย –ขึ้นลิฟท์แก้ว เที่ยวเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า-นั่งกระเช้าลงจากเขาอวตาร – จุดชมวิว จินเปียนซี-เดินทางกลับเมืองหยีชาง
 • วันที่

  6

  เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
เด็กไม่มีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
เด็กไม่มีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
เด็กไม่มีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
เด็กไม่มีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
เด็กมีเตียง
25,900
เด็กไม่มีเตียง
25,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
เด็กไม่มีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
เด็กไม่มีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900
เด็กมีเตียง
23,900
เด็กไม่มีเตียง
23,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900
เด็กมีเตียง
21,900
เด็กไม่มีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 20,900 20,900 20,900 6,000 - - 35
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 20,900 20,900 20,900 6,000 - - 35
06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 23,900 23,900 23,900 6,000 - - 35
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 - - 35
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 25,900 25,900 25,900 6,000 - - 35
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 24,900 24,900 24,900 6,000 - - 35
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 23,900 23,900 23,900 6,000 - - 35
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 25,900 25,900 25,900 6,000 - - 35
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 23,900 23,900 23,900 6,000 - - 35
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 24,900 24,900 24,900 6,000 - - 35
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 23,900 23,900 23,900 6,000 - - 35
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 23,900 23,900 23,900 6,000 - - 35
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 24,900 24,900 24,900 6,000 - - 35
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 21,900 21,900 21,900 6,000 - - 35
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 22,900 22,900 22,900 6,000 - - 35
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 - - 35
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 32,900 32,900 32,900 6,000 - - 35
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 32,900 32,900 32,900 6,000 - - 35
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 26,900 26,900 26,900 6,000 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน