ทัวร์จีน เที่ยวฟิน เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิ่งชวน 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน เที่ยวฟิน เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิ่งชวน 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน เที่ยวฟิน เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิ่งชวน 6วัน 5คืน ชมทะเลสาบเต่อซี เต๋อซีเป้นทะเลสาบที่ราบสูงรายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวมรกต อุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้รับขนานนามในเรื่องความสวยงามเปรียบดั่งสวรรค์บนดิน อุทยานต๋ากู่ปิงชวน เป็นธารน้ำเเข็งที่ตั้งอยู่ต่ำที่สุด ใหญี่ที่สุด เเละอายุน้อยที่สุดในโลก


ทัวร์จีน เที่ยวฟิน เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิ่งชวน 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
FTCN_VZ00161
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
06 มิ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
16,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่
 • วันที่

  2

  เมืองเฉิงตู – ตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน - จิ่วไจ้โกว
 • วันที่

  3

  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางของอุทยาน)
 • วันที่

  4

  จิ่วจ้ายโกว – อุทยานต๋ากู่ปิงชวน – เมืองเม่าเสี้ยน
 • วันที่

  5

  เม่าเสี้ยน-ตูเจียงเยี่ยน-จตุรัสหย่างเทียนวู่-รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่-เฉิงตู-ถนนคนเดินโบราณจิ่นหลี่
 • วันที่

  6

  วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - หมีแพนด้ายักษ์ - ร้าน POP MART - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเมืองเทียนฟู่ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
16,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
28,990
เด็กไม่มีเตียง
28,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,990
เด็กมีเตียง
28,990
เด็กไม่มีเตียง
28,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
27,990
เด็กไม่มีเตียง
27,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,990
เด็กมีเตียง
27,990
เด็กไม่มีเตียง
27,990
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,990
เด็กมีเตียง
19,990
เด็กไม่มีเตียง
19,990
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 16,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 16,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 16,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 16,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 25,990 28,990 28,990 6,000 10,000 - 30
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 25,990 28,990 28,990 6,000 10,000 - 30
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 24,990 27,990 27,990 6,000 10,000 - 30
31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67 24,990 27,990 27,990 6,000 10,000 - 30
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 19,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 19,990 19,990 19,990 5,000 10,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน