ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6วัน 4คืน (MF)

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6วัน 4คืน (MF)

เที่ยวจีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6วัน 4คืน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นวี่โจว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ หมู่บ้านหวงหลิ่ง เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน ทริปเดียว เที่ยวทั้งมณฑลฝูเจี้ยน และเจียงซี ชมภูเขาหลิงซาน หรือเรียกว่า หวงซานน้อย


ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6วัน 4คืน (MF)
รหัสทัวร์
SHCN_MF00001
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alxiamenair.jpg
ราคาเริ่มต้น
30,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยเหมิน – วัดหนานผู่โถว – สะพานเหยียนหวู่เฉียว – ถนนจงซาน - เซี่ยเหมิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซ่างเหรา
 • วันที่

  3

  เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา
 • วันที่

  4

  ซ่างเหรา – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน
 • วันที่

  5

  อู้นวี่โจว – จิ่งเต๋อเจิ้น – ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน – เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) – จิ่วเจียง
 • วันที่

  6

  จิ่วเจียง – พระใหญ่ตงหลิน – หนานชาง – เซี่ยเหมิน – กรุงเทพฯ

17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 30,999 30,999 30,999 5,000 - - 20
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 32,999 32,999 32,999 5,000 - - 20
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 31,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 32,999 32,999 32,999 5,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน