แพคเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน


แพคเกจทัวร์ยะลา รักนะเบตง 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0198
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • วังยะหริ่ง
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • บ่อน้ำพุร้อน
 • สวนหมื่นบุบผา
 • สนามกีฬากลางหุบเขา
 • พิพิธภัณฑ์เบตง
 • ถนนคนเดินเบตง

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง - เบตง (-/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  2

  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  3

  ติ่มซำ – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/เที่ยง/-)

โมเดิร์นไทย / การ์เด้นวิว

8 ท่าน ราคาท่านละ
5,990 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,690 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
7,990 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,190 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,890 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,290 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,490 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
7,190 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,590 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
5,990 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,690 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
7,990 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,190 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
6,890 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,290 บาท

8 ท่าน ราคาท่านละ
6,490 บาท
6 ท่าน ราคาท่านละ
7,190 บาท
4 ท่าน ราคาท่านละ
8,590 บาท
รายการ 8 ท่าน ราคาท่านละ6 ท่าน ราคาท่านละ4 ท่าน ราคาท่านละสถานะ
  โมเดิร์นไทย / การ์เด้นวิว 5,990 6,690 7,990
  แลนด์มาร์ค เบตง 6,190 6,890 8,290
  แกรนด์แมนดาริน 6,490 7,190 8,590
  โมเดิร์นไทย / การ์เด้นวิว 5,990 6,690 7,990
  แลนด์มาร์ค เบตง 6,190 6,890 8,290
  แกรนด์แมนดาริน 6,490 7,190 8,590

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้บริการตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • อาหาร 7 มือ
 • ค่าเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
 • ไดร์เวอร์ไกด์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีร้อยละ 3% แล 7%
 • ตั๋วเครื่องบิน สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ
 • รายการอื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง
 • ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจ
จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน